Vaststelling uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO) bij Merchant. 

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme dient PayPro ten aanzien van haar Merchants vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende van de Merchant is. Er is sprake van een Uiteindelijk Belanghebbende wanneer een natuurlijk persoon ten aanzien van de onderneming van de Merchant direct of indirect:

 • een belang heeft van meer dan 25% van het (aandelen)kapitaal;
 • meer dan 25% van het stemrecht heeft;
 • op een andere manier feitelijke zeggenschap kan uitoefenen;
 • de begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen;
 • bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen

Invullen UBO formulier:
Onderstaande stappen dienen gevolgd te worden om het UBO formulier correct aan te leveren.

 1. Ga naar 'mijnprofiel' (dropdown bij je naam + PayPro ID)
 2. Klik op de melding 'UBO formulier aanleveren' onder het kopje Documenten
 3. Er opent een nieuw scherm waar je het UBO formulier kunt invullen
 4. Vul de gegevens van de UBO('s) in
 5. Onderteken het UBO formulier
 • Indien je zelf een UBO bent klik op 'vul mijn gegevens in'
 • Je kunt een extra UBO toevoegen door te klikken op 'voeg een extra UBO toe'
 • Denk er aan om een identiteitsbewijs te uploaden van alle UBO's

Heeft u het antwoord gevonden?