Wanneer je je klanten bijvoorbeeld maandelijks wilt incasseren, dien je in sommige gevallen hiervoor een incasso machtiging te hebben van de klant. Hier vind je meer informatie over wanneer je een machtiging dient te hebben.

Deze is pas geldig wanneer het SEPA incasso formulier aan de wettelijke en juridische eisen voldoet. Hierover vind je meer informatie op: Betaal Vereniging Nederland. Een SEPA machtiging moet minimaal dit bevatten:

  • het woord SEPA;

  • IncassantID;

  • kenmerk machtiging;

  • naam, adres, woonplaats en land incassant;

  • IBAN debiteur;

  • naam debiteur;

  • plaats en datum van ondertekening;

  • handtekening debiteur.

LET OP: Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de machtiging wettelijk en juridisch klopt. Wij kijken slechts naar aspecten die voor ons van toepassing zijn. 

Er zijn een aantal gegevens die je moet invullen als incassant. Dat is het bedrijf die de incasso inschiet. 

Maar wie is de incassant? 

Je zou verwachten dat jij als bedrijf de "incassant" bent omdat jij een incasso wilt uitvoeren bij je klanten. Dit is een veel voorkomende fout die gemaakt wordt. Jij bent de opdrachtgever aan PayPro. PayPro zal vervolgens jouw opdracht uitvoeren en de termijnen incasseren bij jouw klanten. 

PayPro is dus de incassant. 

Je zal daarom onze gegevens moeten invoeren op het SEPA incasso machtiging formulier. 

De gegevens die je bij incassant dient in te voeren is het volgende:

Naam:             PayPro BV
Adres:             Emmaplein 1
Postcode:       9711AP
Woonplaats:   Groningen
Land:               Nederland
Incassant ID:   NL06ZZZ503992920000

Zie hieronder een voorbeeld van een SEPA incasso machtiging B2C:

Heb je het antwoord gevonden?