De ‘partnermailing’ van PayPro is een zeer krachtige en effectieve manier om de PayPro affiliates direct te bereiken. Voor het imago van PayPro is het belangrijk dat bij de partnermailing duidelijke informatie aanwezig is voor affiliates en 100% inzichtelijk is wie het product verkoopt. Onderstaand een lijst waaraan een partnermailing dient te voldoen:

  • Gebruik in de aanhef de placeholder #NAAM (bv: 'Beste #NAAM,')

  • De informatie in de mail is objectief en betrouwbaar.

  • In de mail zit een verwijzing naar de salespage of de homepage.

  • Geef aan waar de affiliate meer informatie en promotiemateriaal kan vinden.

  • Wees goed bereikbaar voor je affiliates. Laat je e-mail of telefoonnummer achter om de affiliate(s) te ondersteunen.

  • Zet in de mail de link die een affiliate kan gebruiken om te promoten. Deze link kan gekopieerd worden uit het Affiliate Campagne overzicht waarbij jouw PayPro ID (op het einde van de link) vervangen kan worden door #userid. Ons systeem vult het automatisch voor de affiliate in.

  • Onjuist gebruik van het merk of de naam PayPro of foutieve verwijzing naar de affiliate campagnes van PayPro zijn niet toegestaan. Voorbeelden: “Nummer 1 van PayPro”, “Het beste product van PayPro” of “Speciaal door PayPro...”

Mail indienen

Iedereen die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet kan een PayPro Partnermailing aanschaffen. PayPro zal iedere aankoop toetsen aan de bovenstaande voorwaarden en behoudt zich het recht voor om een aanschaf terug te draaien indien zij daar voldoende aanleiding toe ziet.

Bij twijfel of je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet kun je te allen tijde contact opnemen opnemen. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 085 - 40 117 86. Per email kun je ons bereiken op support@paypro.nl.

Heb je het antwoord gevonden?